Sejdeme se v parku

Žádost na projekt „Sejdeme se v parku“ jsme za spolek Naše Pitkovice posílali do Nadace Via v říjnu 2017 a o tři měsíce později jsme se k naší radosti dozvěděli, že jsme dotaci získali v plné výši.  Žádali jsem o finanční podporu v programu Živá komunita, který s přispěním Nadace Jablotron podporuje projekty, které chtějí vylepšit veřejný prostor a utužit mezilidské vztahy v sousedských komunitách. Neziskovky nebo skupiny od tří lidí mohou od nadace získat finance například na oživení veřejného prostoru, sousedská komunitní centra, komunitní zahrady, obnovu krajiny nebo sousedské slavnosti.

Na náš projekt Sejdeme se v parku jsme v grantovém řízení získali dotaci v celkové výši 100 000 Kč, které bychom měli profinancovat do konce října 2018. Tyto finance bychom rádi použili na oživení veřejného prostoru v „centrálním parku“ u hřiště v ulici Strakošová, který je obyvateli Pitkovic nejvíce navštěvovaný. A to nejen rodiči s dětmi kvůli dětskému hřišti, ale také mladými a staršími lidmi a pejskaři, kteří chodí do parku na procházku. Navíc v parku jako spolek organizujeme většinu našich sousedských akcí, jako například zářijové sousedské slavnosti (Pitkovický chodník) nebo setkání u vánočního stromečku, takže místo považujeme za centrum kulturního života, když v Pitkovicích (zatím) chybí náměstí.

První setkání a plánování

První setkání a plánování proběhlo v sobotu 3. března od 14.30 hodin. Společně s místními architekty proběhla krátká obhlídka místa a následoval přesun do restaurace Cafe Pitkovice, kde se už živě diskutovalo nad charakterem daného místa a potřebami místních obyvatel. Nejdříve ve skupinkách, poté jsme všechny návrhy zapsali na tabuli, aby se mohlo hlasovat o jednom návrhu, který účastníci setkání preferují nejvíce.

Škála námětů byla velmi pestrá, od trampolíny po grilování až po rozšíření mobiliáře na dětském hřišti. Zazněly také náměty na vybudování veřejné knihovny či komunitní zahrady. Nejvíce hlasů ale získala možnost posezení ve skupině a posezení dětí ve stínu. Zvítězil proto záměr vybudovat dřevěný altánek, který poslouží všem věkovým skupinám a v létě v parku poskytne tolik chybějící stín.

Domů jsme odcházeli s pocitem dobře odvedené práce a těšili jsme se na návrh místního architekta, který místo dobře zná a diskuzi pečlivě poslouchal.

Návrh, povolení a oslovení dodavatelů

Od března proběhlo několik schůzek na radnici MČ Praha 22, abychom získali pro altánek potřebná povolení – konzultace s odborem výstavby, konzultace s odborem životního prostředí a dopravy, získání souhlasu s umístěním stavby na obecním pozemku. Pan architekt vypracoval detailní dokumentaci potřebnou pro schválení umístění stavby a následnou realizaci. Dále bylo nutné udělat důkladnou rešerši a oslovit desítku firem, abychom mohli vybrat vhodného dodavatele, který splní cenový limit zakázky.

Udělenou dotaci bude třeba vyčerpat do konce října 2018, máme tedy před sebou nelehký úkol.

Druhé setkání a finalizace plánu

Druhé setkání je plánováno na středu 15. srpna od 18 hodin v Restaurant Cafe Pitkovice a program je následující – představení návrhu altánku, nabídka dodavatelů na odborné práce a dodání materiálu, financování projektu a případná sbírka na www.darujme.cz, zapojení dobrovolníků a diskuze. Všechny pitkovické srdečně zveme! V případě dotazů prosím piště na nasepitkovice@gmail.com.

Fotografie z prvního setkání si můžete prohlédnout na webu www.rajce.net – uživatel nasepitkovice.