Děkujeme

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podílí na činnosti našeho spolku a na přípravě našich akcí.

Děkujeme Honzovi za tento web a Michalovi za krásné logo a pomoc s grafikou.

Dále bychom chtěli poděkovat MČ Praha 22 za finanční podporu naší činnosti.